Z NAMI WINDYKACJA JEST PROSTA
Infolinia: +48 883 999 739

MONITORING PŁATNOŚCI

Wielu klientów notorycznie przekracza terminy płatności, lecz mimo tego nadal pozostają atrakcyjnymi kontrahentami i warto utrzymać z nimi kontakty handlowe. W takiej sytuacji oferujemy swoim klientom usługę monitoringu płatności polegającą na czuwaniu nad terminowością płatności i delikatnym przypominaniu kontrahentom o powstałym opóźnieniu w płatnościach. Metoda ta nie powoduje utraty kontaktów biznesowych z dłużnikiem, a jednocześnie zwiększa płynność finansową firmy, a także daje dłużnikowi do zrozumienia, że w przypadku nieuregulowania płatności w wyznaczonym terminie zostaną podjęte bardziej stanowcze procedury windykacyjne.

Koszt takiej usługi to kwota 50,00 zł netto miesięcznie za każdego przekazanego do monitoringu dłużnika bez względu na ilość i wartość faktur. Możliwe jest również przekazanie do monitoringu pojedynczych faktur wtedy koszt wynosi 15,00 zł netto za każdą przekazaną do monitoringu fakturę.

Do monitoringu przekazać można należności których termin płatności jeszcze nie upłynął albo należności, których termin płatności jest przeterminowany nie dłużej niż 30 dni.

W ramach usługi przesyłamy kontrahentowi pismo przypominjące o uregulowaniu płatności w formie elektronicznej lub listowej i wykonujemy dwa telefony przypominające o zapłacie.

Nasi klienci: