Z NAMI WINDYKACJA JEST PROSTA
Infolinia: +48 883 999 739

WYWIAD GOSPODARCZY

Wywiad gospodarczy jest usługą polegająca na sprawdzeniu wiarygodności przyszłego jak również obecnego kontrahenta, a także jego aktualnej sytuacji finansowej i majątkowej. Dzięki tym informacją można podjąć decyzję dotyczącą dalszej współpracy z takim kontrahentem, a także zabezpieczyć się na wypadek jego niewypłacalności. Koszt wywiadu gospodarczego i zakres informacji zawartych w raporcie jest każdorazowo ustalany z klientem w zależności od jego potrzeb i danych jakie chciałby uzyskać.

Raport gospodarczy może obejmować takie informacje jak: dane rejestrowe i teleadresowe sprawdzanego podmiotu, dane właścicieli i udziałowców firmy, osoby uprawnione do reprezentacji, informacje o wspólności i rozdzielności majątkowej, informacje o kontrahentach współpracujących ze sprawdzanym podmiotem, informacje o figurowaniu na giełdach wierzytelności i w rejestrach dłużników, informacje o prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych i upadłościowych, informacje o zadłużeniu wobec Urzędu Skarbowego i ZUS, informacje o posiadanych nieruchomościach, informacje dotyczące majątku ruchomego i inne informacje, które chcieliby uzyskać nasi klienci.

Nasi klienci: