Z NAMI WINDYKACJA JEST PROSTA
Infolinia: +48 883 999 739

STREFA KLIENTA

Nasza firma zajmuje się windykacją wszelkich wierzytelności. Nie ma znaczenia wysokość zadłużenia, sposób jego powstania, rodzaj dokumentów, okres przeterminowania ani rodzaj dłużnika. Przyjmujemy do windykacji także wierzytelności, których nie wyegzekwował komornik w postępowaniu egzekucyjnym, wierzytelności stwierdzone już prawomocnymi wyrokami sądów a także wierzytelności niepotwierdzone żadnymi dokumentami.

Wysokość prowizji za wyegzekwowanie zadłużenia ustalana jest indywidualnie i zależy przede wszystkim od wysokości długu, okresu jego przeterminowania, rodzaju dłużnika i czynności które do tej pory zostały podjęte. Jako jedna z nielicznych firm windykacyjnych dajemy możliwość obciążenia naszą prowizją dłużnika dzięki czemu otrzymują Państwo całą kwotę swojej wierzytelności.

Obsługujemy przedsiębiorstwa ze wszystkich branż, a także zajmujemy się windykacją dla osób fizycznych w szczególności długi alimentacyjne, pracownicze, długi z tytułu udzielonych pożyczek. Sprostamy każdemu powierzonemu nam zadaniu nawet gdy z góry wydaje się ono niemożliwe.

Mamy doświadczenie w prowadzeniu windykacji masowej przeciwko dłużnikom posiadającym niewielkie zadłużenia. Dzięki dużej liczbie windykatorów terenowych jesteśmy w stanie w krótkim czasie dokonać wielu wizyt u dłużników i pobierać od nich gotówkę na poczet zadłużenia. Ta forma windykacji skierowana jest przede wszystkim do instytucji finansowych (banków i firm pożyczkowych), spółdzielni mieszkaniowych, operatorów telekomunikacyjnych, lokalnych firm dostarczających telewizję i internet, zakładów komunalnych i instytucji publicznych, prywatnych szkół wyższych i policealnych a także innych podobnych przedsiębiorstw.

Klienci stale z nami współpracujący mogą liczyć na niższe stawki prowizyjne, na stałą obsługę prawną na preferencyjnych warunkach, a także na nieodpłatne korzystanie z pieczęci prewencyjnej i inne zniżki i rabaty na nasze usługi. Dodatkowo klienci tacy korzystają z pierwszeństwa w zakupie towarów, które posiadamy w sprzedaży po bardzo atrakcyjnych cenach w związku z zajęciami komorniczymi dokonanymi przez komornika we współdziałaniu z nasza firmą.

 

Nasi klienci: